Zadowolony pracownik działa efektywniej . To jasne, jednak tonu emocjonalnego jaki panuje w przedsiębiorstwie nie powinno się marginalizować. Gdy jest zły, rośnie rotacja, zatrudnieni nie realizują zadań , a brak chęci poświęcenia się w